“Een goede planning, voorbereiding, flexibiliteit en snelheid zijn essentieel om uw personeelskost beheersbaar te houden.”

Kennis maakt het verschil. Als ondernemer weet u als geen ander dat de juiste persoon/werkwijze op de juiste plaats zorgt voor een maximaal rendement. Goed personeel vinden of uw personeelskost beheersbaar houden, is de dag van vandaag en dient u misschien outsourcing te overwegen.
Leeghalen, herinrichten en vullen van winkels, lossen van vrachtwagens en aanvullen van rekken in winkels of magazijnen, verhuizingen intern of extern: al deze logistieke en ondersteunende diensten behoren tot ons takenpakket.

Logistieke Medewerkers

Logix Support werkt hiervoor met een “pool” van goed opgeleide vaste en variabele ployvalente medewerkers die bij verschillende klanten worden ingeschakeld in hun logistiek proces. De kennis van uw proces is onze zorg. De kern van deze kennis heeft tot doel om op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier opgeleide mensen in te zetten wanneer u daar nood aan heeft omwille van dringende bestellingen, leveringen of stijgende vraag naar producten.

Onze medewerkers staan u dan ook heel graag bij de uitvoering van volgende logistieke taken:  

 • Lossen en laden vracht- en bestelwagens
 • Ontvangstbeheer van goederen
 • Aanvulwerk in supermarkten en magazijnen
 • Hulp op verschillende supermarktafdelingen
 • Collisage en codering
 • Flyering, sampling en merchandising
 • Seizoensgebonden arbeid

Remodeling Supermarkten

Winkels streven allemaal naar onderscheidend vermogen. Dat is altijd zo geweest. Winkelbeleving creëren blijft één van de troeven van de detailhandel in de hedendaagse competitieve markt.

Retailers willen de beleving in hun winkels afstemmen op hun merkconcept. We merken dan ook een sterk toenemende vraag naar het remodelleren van winkels om voor deze afstemming te zorgen.

Bij een remodeling is het belangrijk dat alles heel effectief en efficiënt wordt aangepakt. Ook snelheid en flexibiliteit zijn noodzakelijk om alle “onverwachte” zaken zo veel mogelijk aan te pakken en op te lossen.

Logix Support speelt hierop in en heeft zeer ervaren mobiele teams die dagelijks flexibel worden ingezet. Volgende ondersteunde diensten bieden wij hierbij aan:

 • Herinrichten en uitbreiden van supermarkten
 • Leeghalen en vullen van winkels
 • Rekken uitpakken, monteren en (ver)plaatsen
 • Heropfrissings- en herstelwerken
 • Opkuis en ontstoffingswerken

Verhuizingen

Bedrijven of particulieren staan geregeld voor een interne of externe verhuis. Alles binnen een korte termijn regelen is vaak essentieel. Zaken moeten immers blijven draaien.   

Elke verhuisvorm vereist een aangepaste werkwijze. Laat het aan ons over deze toe te passen.

Logix Support biedt u graag volgende (verhuis)diensten aan:

 • Kantoor, intern, uitzonderlijk en particulier
 • Leeghalen en afvoeren huisraad
 • Demontage en montage meubelen
 • Meubelopslag